កំសាន្ត

ហាមមើលម្នាក់ឯង!! រូបភាព ១៨ ស​ន្លឹកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន ព្រឺក្បាលខ្ញាក

នៅក្នុងជីវិតរស់នៅយើងសព្វថ្ងៃនេះ តែងតែជួននូវរឿងប្លែកៗខុសពីគ្នា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពេលខ្លះមនុស្សមួយចំនួនជួបនូវរឿងល្អៗ និង មនុស្សមួយចំនួនទៀតជួបនូវរឿងមិនល្អ ឬគួរឲ្យខ្លាច។ ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅមើលរូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីមនុស្សដែលជួបរឿងមិនល្អ និង គួរឲ្យខ្លាច។ តោះយើងមើលទាំងអស់គ្នា៖